Gå til indhold

Specialberedskaber


Beredskabet består af mange enheder og af mange funktioner. Her på siden fremhæves udvalgte specialberedskaber, som kan indsættes ved behov.

Klimaberedskab

Klimaberedskabet består af planer og operative kapaciteter til håndtering af klimarelaterede hændelser så som vandstandsstigning fra havet (fx stormflod) eller som følge af vedvarende nedbør/ekstremregn (fx skybrud og kraftig regn) og lignende hændelser.

Klimaberedskabet varetages af de frivillige i Beredskab Fyn.

Du kan læse mere om beredskabet her.

Dykkerberedskab

Beredskab Fyn opretholder et døgndækkende dykkerberedskab med base på st. Åsumvej i Odense. Dykkerberedskabet på vagt består af 4 mand (2 redningsdykkere, 1 dykkerassistent og 1 holdleder/dykkerassistent) og råder over en dykkervogn til fremførsel af mandskab og materiel.

Dykkerberedskabet varetager rednings- og eftersøgningsopgaver i søer, moser og vandløb samt havne og indsættes fra land, kajkant og lignende.

En redningsdykker har en uddannelse som SCUBA erhvervsdykker til 30 meter suppleret med et redningsdykkerkursus og dykkerrelateret førstehjælp.

Indkvarterings- og forplejningsberedskab

I henhold til beredskabslovens § 12 skal det kommunale redningsberedskab kunne modtage, indkvartere og forpleje evakuerede og andre nødstedte.

Evakuerede er personer, som myndighederne som følge af forventede eller indtrufne omstændigheder har flyttet fra deres opholdssted. Politiet planlægger og gennemfører en evakuering.

Begrebet andre nødstedte omfatter mennesker i mere isolerede og ofte tilfældige situationer, hvor de pågældende får behov for hjælp fra redningsberedskabets indkvarterings- og forplejningsberedskab. Der kan f.eks. være tale om tilfælde, hvor trafikanter på grund af snestorm ikke kan nå deres bestemmelsessted og ikke ved egen hjælp kan finde kost og logi, eller tilfælde, hvor skibbrudne er bragt i land.

Beredskab Fyn sigter mod at kunne håndtere op mod 500 evakuerede og/eller andre nødstedte, jf. planen for risikobaseret dimensionering.

Du kan læse mere om beredskabet i planen for indkvartering og forplejning her på siden.

Højderedningsberedskab

Beredskab Fyn råder over et højderedningsberedskab som en del af den døgnbemandede udrykningsenhed. Højderedningsberedskabet kan håndtere opgaver op til 100 meter og assistere ved akutte opgaver i højden, i dybden og ved skrånende terræn.

Højderedningsberedskabet er særligt aktuelt, hvor fremkommeligheden, bygningsmassen og den komplekse infrastruktur generelt kan udfordre brugen af de mere traditionelle højderedningsmetoder, fx anvendelse af stiger. I en udviklingstid, hvor urbaniseringen øges hastigt og flere krav stilles i en øget kompleksitet, kan højderedningsberedskabet træde til, så udviklingen fortsat sikres uden at gå på kompromis med sikkerheden.

Storebæltsberedskab

Beredskab Fyn indgår sammen med andre myndigheder og beredskabsaktører i beredskabet omkring Storebæltsforbindelsen. Ud over ansvaret for at varetage førsteindsatsen ved brand-, rednings- og miljøopgaver på Vestbroen har Beredskab Fyn ansvaret for at fremføre en behandlingsplads, der kan opstilles ved en større hændelse på Storebæltsforbindelsen, og for at fremføre en tankvogn med skiltetrailer ifm. forureningsopgaver og trafikuheld.