Gå til indhold

Vagtcentral


Vagtcentral

Beredskab Fyn betjenes af to døgnbemandede vagtcentraler. Vi har en vagtcentral på stationen på Åsumvej i Odense, og Falck er ansvarlig for en vagtcentral i Aalborg, der varetager udkald af brandmænd på nogle af stationerne i vores dækningsområde.

Vores egen vagtcentral på Åsumvej er fast arbejdsplads for 7 vagtcentralassistenter. Derudover er der tilknyttet såkaldte vikarer, der kan træde til ved behov.

Den operative områdeleder for Indsats og styring er ansvarlig for driften af vagtcentralen.

Vagtcentralen løser en lang række opgaver:

  • Håndtering af 112-alarmer og alarmer fra automatiske brandalarmeringsanlæg vedr. Beredskab Fyn og Slagelse Brand & Redning
  • Disponering af styrker
  • Radiokommunikation med indsatte styrker
  • Varetagelse af administrative opgaver, herunder registrering af data
  • Betjening af telefonomstilling for Beredskab Fyn og for Odense Kommunes hovednummer uden for almindelig åbningstid
  • Varetagelse af en række serviceopgaver for Odense Kommunes institutioner og for private virksomheder. Det drejer sig bl.a. om overvågning af automatiske brandalarmeringsanlæg og anden teknisk overvågning
  • Løsning af ad hoc-opgaver for andre områder i organisationen

Vagtcentralens drift skal være robust og kunne fortsætte ved strømsvigt og andre forstyrrelser. Af den årsag er det tekniske setup sikret ved en række foranstaltninger, herunder nødstrøm og mulighed for at styre vagtcentralen fra en anden lokation.