Gå til indhold

Brandsyn


Brandsyn

Beredskab Fyn foretager brandsyn i overensstemmelse med brandsynsbekendtgørelsen. Foretager vi brandsyn hos dig, finder du herunder vigtig viden.

Logskemaer

Herunder findes skabeloner som kan benyttes. Skabelonerne tager udgangspunkt i standarder fra Bygningsreglementet (Hvis du har en DKV plan og/eller har logskemaer som er udarbejdet specifikt til din bygning, er det vigtigt du benytter disse.).

Logskemaer - Brandtekniske installationer
Logskemaer - Mindre slukningsmidler
Logskemaer - Passive brandsikringstiltag og ventilation
Logskemaer - Andre

Kapitel 7: Drift-, kontrol- og vedligehold af brandforhold i og ved bygninger

Link - Kapitel 7: Drift-, kontrol- og vedligehold af brandforhold i og ved bygninger

Link - Kapitel 7: Rettelsesblad til Drift-, kontrol- og vedligehold af brandforhold i og ved bygninger - 1. januar 2024

Brandsynsbekendtgørelse nr. 2341 af 09. december 2021

Link - brandsynsbekendtgørelsen