Gå til indhold

Teknisk ledelse


Den tekniske ledelse på et skadested i Beredskab Fyns dækningsområde kan varetages af en indsatsleder, en skadestedsleder eller en holdleder.

Indsatsleder

En indsatsleder i Beredskab Fyn er den person, der varetager den tekniske og taktiske ledelse af indsatsen på et skadested. Indsatslederen betegnes ISL BRAND. Den tværsektorielle koordinering af en indsats varetages af indsatslederen fra redningsberedskabet, indsatslederen fra politiet og indsatslederen fra sundhedsberedskabet.

Beredskab Fyn har året rundt 7 indsatsledere på vagt til at rykke ud i følgende indsatsledervagtområder:

  • Assens
  • Faaborg-Midtfyn
  • Nordfyn
  • Nyborg/Kerteminde
  • Odense
  • Svendborg/Langeland
  • Ærø

Skadestedsleder

Ved større hændelser kan ISL BRAND vælge at opdele skadestedet i flere mindre skadesteder med hver sin leder. Denne betegnes skadestedsleder. Skadestedslederen har ansvaret for den tekniske/taktiske indsats på det enkelte skadested, men er underlagt ISL BRAND, hvorigennem også eventuel assistance skal rekvireres.

Holdleder

Holdlederen er ansvarlig for førsteudrykningen på et skadested, dvs. brandmandskabet. I en række foruddefinerede situationer, hvor indsatslederen ikke alarmeres, varetager holdlederen også den tekniske og taktiske ledelse af indsatsen.