Gå til indhold

Operativ ledelsesstøtte


Med operativ ledelsesstøtte forstås den beredskabsfaglige støtte indsatslederen kan modtage på skadestedet. Støtte til indsatslederen kan ske på skadestedet eller fra "baglandet" gennem en chefvagt og/eller kvalificeret vagtcentralpersonale, som er uddannet i at kunne bistå med koordination, kommunikation og logistik.

Operativ ledelsesstøtte spiller en central rolle for redningsberedskabernes robusthed. Den kan understøtte koordination af den samlede ressourcedisponering på tværs af redningsberedskabet og hjælpe indsatslederen i den taktiske indsættelse på skadestedet, bl.a. gennem formidling af efterretninger og løbende tilvejebringelse af ressourcer til brug for indsatsen.

Chefvagt

Funktionen som chefvagt i Beredskab Fyn bemandes alle årets døgn af skiftende ledere.

Chefvagten varetager bl.a. følgende opgaver:

  • operativ ledelsesstøtte til indsatslederen
  • deltagelse i den lokale beredskabsstab (LBS) under ledelse af politidirektøren
  • involvering i omfattende og/eller langvarige hændelser
  • alarmering af den kommunale krisestyringsstab
  • håndtering af personalemæssige forhold i Beredskab Fyn uden for alm. arbejdstid
  • pressehåndtering og krisekommunikation

Chefvagten alarmeres via vores egen vagtcentral.

Vagtcentral

Vores egen vagtcentral på Åsumvej i Odense understøtter indsatslederen med bl.a. alarmering af styrker, rekvirering af assistance, oplysning om nærmeste brandhane osv. Du kan læse mere om vores vagtcentral her.