Gå til indhold

Ø-beredskaber


Fyn, Langeland og Ærø er alle øer af en størrelse, der gør det muligt at have deciderede brandberedskaber. Derudover er der omkring Fyn en række mindre beboede og ubeboede øer. De er primært placeret i det Sydfynske Øhav og Lillebælt. En stor del af disse er beboede og flere er ubeboede.

På 9 beboede øer opretholder Beredskab Fyn et såkaldt ø-beredskab. De borgere, som frivilligt og ulønnet er en del af det lokale ø-beredskab på en ø, er uddannet til at kunne løse forskellige opgaver i forbindelse med mindre uheld, ulykker og brande. Brandfogeden er ansvarlig for et ø-beredskab og for vedligeholdelse af det tilgængelige materiel.

Avernakø

Avernakø er en ø i det Sydfynske Øhav. Øen dækker et areal på 5,9 km² og er en del af Faaborg-Midtfyn Kommune. Avernakø er karakteristisk med den langstrakte form og det stærkt kuperede terræn. Øen er ca. 8 km lang og har 110 indbyggere.

Læs mere om mandskab og materiel her.

Birkholm

Birkholm er en 92 hektar dansk lav moræneø med marine forlande, der ligger i det Sydfynske Øhav største lavvandsområde mellem Tåsinge, Strynø og Hjortø. Det er den mest uberørte af de beboede øer i Øhavet. I dag præger de tilgroede marker og de store afgræssede enge landskabet. Øen hører under Ærø Kommune og har omkring 10 indbyggere og en del sommerhusejere.

Læs mere om mandskab og materiel her.

Bjørnø

Bjørnø er en ø i det Sydfynske Øhav. Øen dækker et areal på 1,5 km². Øen har omtrent 40 indbyggere og er en del af Faaborg-Midtfyn Kommune. Der er færgeforbindelse fra Faaborg med Bjørnø Færgen.

Læs mere om mandskab og materiel her.

Baagø

Baagø ligger i Lillebælt ca. en 1/2 times sejlads fra Assens på Fyn. Baagø er en udpræget landbrugs-ø – ca. halvdelen af øen er opdyrket. Øen har cirka 20 indbyggere og er en del af Assens Kommune.

Læs mere om mandskab og materiel her.

Drejø

Drejø er en ø i det Sydfynske Øhav med et areal på 4,26 km². Den har en længde på 5 km og en bredde på 2 km. Den bebos af cirka 70 indbyggere og er en del af Svendborg Kommune. Der er færgeforbindelse fra Svendborg og Drejø med M/F Højestene.

Læs mere om mandskab og materiel her.

Hjortø

Hjortø er en lav, inddiget moræneø i det Sydfynske Øhav mellem Drejø og Tåsinge 13 km sydvest for Svendborg. Øen dækker et areal på 0,90 km², og består af i alt 13 boliger, der fordeler sig med fem gårde og otte huse. Der er i omegnen af 10 fastboende på øen.

Læs mere om mandskab og materiel her.

Læs om den årlige brandøvelse i 2022 her.

Lyø

Lyø er en ø i det Sydfynske Øhav med et areal på 6 km² og har ca. 80 indbyggere. Øen ligger syd for Fåborg, hvortil den har færgeforbindelse sammen med Avernakø. Bjørnø ligger ligeledes ud for Fåborg; man sejler forbi den på vejen mod Lyø og Avernakø.

Læs mere om mandskab og materiel her.

Skarø

Skarø er en ø i det Sydfynske Øhav på ca. 1,97 km². Den har cirka 30 indbyggere og er en del af Svendborg Kommune. Der er færgeforbindelse fra Ærø, Svendborg og Drejø med M/F Højestene.

Læs mere om mandskab og materiel her.

Strynø

Strynø er en ø beliggende syd for Tåsinge mellem Langeland og Ærø i Langeland Kommune. Før 2007 lå den i Rudkøbing Kommune. Øen dækker et areal på 4,88 km² og har ca. 200 indbyggere. Der er færgeforbindelse fra Rudkøbing.

Læs mere om mandskab og materiel her.