Gå til indhold

Drifts- og vedligeholdelsesansvar


Drifts- og vedligeholdelsesansvar

I bygningsreglementet står der, at alle brandtekniske installationer skal kontrolleres og vedligeholdes, så de er pålidelige i hele bygningens levetid.

Dertil skal der udpeges en driftsansvarlig person, som skal have gennemgået et brugerkursus i ”Drifts- og vedligeholdelsesansvar for automatiske brandalarm- og sprinkleranlæg" jf. forskrift 005 udgivet af DBI - Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut.

Formålet er, at kursisten bliver bekendt med drifts- og vedligeholdelsesansvar, samt forpligtelser for driftsansvarlige. 
For indgående kendskab til brandvæsenets tilslutningsbestemmelser for alarmoverføring. Bliver orienteret om vigtigheden i at undgå blinde alarmer samt hvordan man hindre fejlarmer. Får kendskab til hvordan Beredskab Fyn håndterer indgående alarmer, samt hvordan virksomheden skal håndtere brandalarmer indtil den professionelle hjælp når frem.

  • Elementær forbrændingsteori/ hvordan undgås en brand
  • Byggelovgivning
  • Lovgivning og krav vedr. automatiske brandalarm- og sprinkleranlæg 
  • Brandalarm- og sprinkleranlæg, hardware/ funktion
  • Drift
  • Alarm instruktion
  • Driftsansvarliges ansvar og pligter

Praktisk information

Afvikling:
Odense

Forudsætninger:
Ingen

Tilmeld et hold

Tilmeld dig et hold idag. Udfyld vores kontaktformular med yderligere info.

Tilmeld

Øvrig kontaktinformation

Adresse

Beredskab fyn
Åsumvej 35
5240 Odense NØ

Telefon

20 51 13 58 - Uddannelsescentrets kursustelefon
65 51 18 00 - Beredskab Fyns Vagtcentral

E-mail

beredskabfyn@beredskabfyn.dk

Åbningstider

Vagtcentralen ved Beredskab Fyn er døgnbemandet
Kursustelefonen besvares i hverdage mellem 09.00 og 12.00.