Gå til indhold

Hvem skal du ringe til?


Hvem skal du ringe til?

Alarm 1-1-2

Får du brug for at tilkalde hjælp, skal du, inden du ringer til Alarmcentralen 112, sørge for - så vidt det er muligt - at standse ulykken, så den ikke bliver værre, mens du telefonerer. Det kunne f.eks. være at standse den øvrige trafik ved et trafikuheld, hælde vand på en mindre brand eller lukke døren til det brændende rum eller at slukke for strømmen ved en el-ulykke. Du skal muligvis også give livreddende førstehjælp, hvis du står i en situation med voldsom personskade. Først når du har overvejet disse ting, kan du ringe til 112 og roligt give din melding, oplys følgende:

  • HVOR ulykken er sket,
  • HVAD der er sket,
  • HVOR MANGE der er kommet til skade,
  • HVORFRA du ringer.

Alarmcentralen vil i samtalen give dig instruktion, om hvordan du skal forholde dig derefter. Det kan være de vil beholde dig ved telefonen, eller at du skal gå tilbage til uheldsstedet og fortsætte med førstehjælpen. Du kan også få instruktion om at iværksætte hjælp til vejvisning, når hjælpestyrken kommer frem. Alle disse ting kan sammenfattes i fire punkter - også kaldet førstehjælpens fire hovedpunkter:

  • Stands ulykken
  • Giv livreddende førstehjælp
  • Tilkald den nødvendige hjælp
  • Giv almindelig førstehjælp
Lægevagten 70 11 07 07

Lægevagten træder til, når du bliver syg udenfor din egen læges åbningstid, og du ikke kan vente, til han åbner igen. Du kan kontakte lægevagten i tidsrummet 16-8 samt i weekenden og på helligdage. Du skal have CPR-nummer klar.

Læs mere om her: Lægevagten

Skadestuen

Skadestuen behandler alle former for større skader for eksempel knoglebrud og alvorlige forbrændinger.
Her finder du skadestuerne

Psykiatriske skadestue

Alle kan få behov for akut hjælp. Man kan fx blive overmandet af så voldsomme selvmordstanker, at der skal handles her og nu. På den psykiatriske skadestue kan du henvende dig døgnet rundt uden henvisning. Her finder du link til Odense Universitets hospitals psykiatrisk skadestue

Tandlægenvagten

Der er ingen ensartet tandlægevagtordning i regionerne. På tandlægeforeningens hjemmeside kan du finde oversigt over de ordninger, der er organiseret af regionerne. Der er ingen tandlægevagtordning i Region Sjælland. Tjek i den lokale telefonbog, om private tandlæger har en vagtordning.
Her finder du en tandlægevagt i Region Syddanmark Døgnapoteker

Der er 11 døgnåbne apoteker i 11 byer landet over. Det er Sundhedsstyrelsen, der fastsætter, hvilke apoteker der skal have vagttjeneste i alle døgnets timer. Der er apoteker, der har delvis vagttjeneste. Det betyder, at apoteket har åbent i nogle timer udenfor normal åbningstid og på lørdage og søn- og helligdage. Nogle apoteker har tilkaldevagttjeneste. Det betyder, at apotekeren kan kontaktes i visse timer uden for normal åbningstid. På apoteket er der efter lukketid opsat skilt ved indgang med angivelse af, hvor det nærmeste apotek med tilkaldevagttjeneste eller vagttjeneste findes.

Her finder du et døgnapotek i Region Syddanmark