Gå til indhold

Sirenevarsling


Hvad gør jeg, når sirenerne hyler?

Læs mere på Beredskabsstyrelsens hjemmeside her

Sirenerne hyler den første onsdag i maj klokken 12 - Dette er den årlige test af varslingssystemet

Den første onsdag i maj klokken 12 tester Beredskabsstyrelsen og politiet det landsdækkende sirenevarslingssystem. Det er vigtigt at vide, hvad man skal gøre, hvis sirenerne hyler ved en virkelig faresituation. 
Når sirenerne lyder landet over klokken 12 den første onsdag i maj, er der ikke fare på færde. Det sker for at afprøve varslingssystemet, og for at befolkningen skal lære sirenevarslingssignalerne at kende.
Under testen vil der lyde tre signaler:

  • Varslingssignal: Først lyder der et varslingssignal. Varslingssignalet består af en tone, som stiger hurtigt og derefter falder langsomt. Tonen lyder fire gange, og signalet varer i alt 45 sekunder.
  • Varslingssignal gentages: Efter cirka tre minutter gentages varslingssignalet.
  • Afvarslingssignal: Efter yderligere tre minutter afgives et afvarslingssignal, som betyder, at faren er drevet over. Afvarslingssignalet består af én lang ensartet tone, som varer 45 sekunder.

Når det er alvor
Ved en virkelig faresituation, hvor sirenerne hyler, er det vigtigt at vide, hvad signalerne betyder, og hvordan man skal reagere. Når varslingssignalet lyder, skal man:

  • Gå ind og søg information hos DR eller TV2. Her vil der være meddelelser fra politiet eller andre myndigheder. DR og TV2 vil desuden bringe informationer om varslingssituationen på tekst-tv side 150.

Når faren er overstået, vil sirenerne afgive afvarslingssignalet, og medierne vil orientere om, at der er sket en afvarsling.

Ring ikke til 112, fordi sirenerne hyler den første onsdag i maj
Når sirenerne hyler den første onsdag i maj klokken 12, er der som nævnt tale om en test. Man skal ikke ringe til 112 eller 114, fordi sirenerne hyler – hverken under testen, eller hvis sirenerne tages i brug på baggrund af en reel fare. Unødvendige opkald kan blokere for livsvigtige opkald til alarmcentralen.