Gå til indhold

Grill


Brug grillen brandsikkert

Brande opstår typisk ved uforsigtighed, brug af åben ild i for korte afstande til brandbare overflader, forkert optænding eller manglende slukningsmuligheder og efterhåndtering af aske og gløder. Vi giver her nogle råd til, hvordan du griller, så hverken du eller andre kommer til skade.

Du må kun grille udendørs! Du må bruge en mindre grill under overdækninger som altaner og carporte, der har mindst én åben langside, hvis den forbrænder fast brændstof, dvs. trækul, træbriketter og lign. Boligforeninger kan fastsætte regler, der forbyder brug af grill på f.eks. altaner. Grillen skal placeres stabilt, og en engangsgrill skal stå på et fast underlag, der tåler varme. Optænding sker mest sikkert med elektrisk grillstarter, optændingsblokke el.lign. Undgå optændingsvæske og hæld aldrig brandfarlig væske som benzin, sprit eller (bio)ethanol på en grill.

Hvis du har en gasgrill, skal du anvende gasflasker med en tilladelig fyldning på højst 11 kg eller en fast naturgasinstallation.

Herudover er det en god idé at være opmærksom på disse ting:

  • Hold afstand – undgå ild i nærheden af tørre planter eller andet, der kan brænde.
  • Vær opmærksom på vindretning og vindstyrke.
  • Vær opmærksom på børn og dyr.
  • Vis hensyn – undgå, at røgen generer naboer og omgivelser.
  • Hold ild og gløder under opsyn og tjek, at alt er slukket, før du forlader stedet.

Husk at have vand i nærheden, så en lille brand hurtigt kan slukkes.

Hvis uheldet er ude – ring 1-1-2