Gå til indhold

Beskyttelsesrum


På siden her er det muligt at få svar på spørgsmål om beskyttelsesrum i Beredskab Fyns dækningsområde.

Indledningsvist skal det slås fast, at der ifølge de nationale myndigheder ikke foreligger nogen aktuel militær trussel mod Danmark. Der er derfor ikke pt. grundlag for at klargøre beskyttelsesrum i Danmark.

Beskyttelsesrum

Begrebet beskyttelsesrum omfatter hovedsageligt:

  • betondækningsgrave (bunkere)
  • offentlige beskyttelsesrum (fx offentligt tilgængelige parkeringskældre)
  • sikringsrum (typisk kældre i offentligt byggeri, virksomheder eller private etageboligejendomme beregnet til beboere, beskæftigede samt andre personer, som opholder sig i bygningerne)

Rummene er konstrueret så robust, at de er egnede til beskyttelsesformål. De skal kunne klargøres, når staten i en konkret situation beslutter det. Klargøringen skal ske inden for den tidsfrist, som staten samtidig fastsætter.
Klargøringen kan omfatte tømning for inventar, opsætning af skilte og indretning med sandsække, stålplader, kraftige yderdøre, nødklosetter mv.

Det kommunale myndighedsansvar i henhold til lov om beskyttelsesrum er placeret hos Beredskab Fyn som følge af en kompetenceoverdragelse fra kommunerne i 2017.
Drift og vedligeholdelse af betondækningsgrave varetages af Beredskab Fyn for så vidt angår Odense Kommune på baggrund af en formaliseret aftale herom. Beredskab Fyn har ikke indgået lignende aftaler med de øvrige ejerkommuner.

Hvis de nationale myndigheder på et tidspunkt måtte træffe beslutning om klargøring af beskyttelsesrum, vil initiativet ligge hos Beredskab Fyn. Der vil i den forbindelse blive meldt ud til offentligheden hvor og hvordan beskyttelsesrum i Beredskab Fyns område er placeret. 
Der vil også i den forbindelse blive delt den nødvendige information til bygningsejere. Eksempelvis påhviler det i givet fald bygningsejerne at rydde og klargøre sikringsrummene, der typisk anvendes til andre formål i fredstid.