Gå til indhold

Klimahændelser


Når årstiderne skifter, ændrer klimaet sig også!

Vi har herunder lavet en række gode råd til, hvad du kan gøre, når stormen eller skybruddet rammer, vandstanden stiger, der er forsyningssvigt, eller sneen falder.

Storm:
Hvis der varsles storm, er det vigtigt, at du forbereder dig i god tid, da det kan minimere ulykker/skader. Når stormen er over os, er det vigtigt, at du følger de anvisninger der bliver givet fra den enkelte myndighed. Et godt udgangspunkt er at forblive indendørs. Du kan gøre følgende:

 • Sikre havemøbler, trampolin og presenninger og andre løse genstande så de ikke kan blæse væk.
 • Sikre at løse tagsten, tagplader og andre løse bygningsdele fastgøres
 • Sikre eventuelle løse træer, grene mm inden stormen. Overvej om disse bør fældes.
 • Luk døre, vinduer, porte mm. så vinden ikke blæser igennem bygningen.
 • Sikre at evt. høje genstande, eksempelvis stilladser, er fastgjorte. (Er der dele som står løst eller ikke er fastgjort, så kontakt en professionel stilladsbygger, så du ikke sætter sig selv i fare og du samtidig sikre at stilladset bliver fastgjort korrekt)

Skybrud:
Hvis der varslet skybrud kan du med fordel forberede dig, hvis du bor i et lavtliggende område, som kan medføre oversvømmelse. Du kan gøre følgende:

 • Sikre at tagrender, nedløb og kloakker er renset, så de kan tage imod mest muligt regnvand.
 • Sikre at ting i kældre og lavtliggende områder er hævet over gulvet i tilfælde af vandet trænger ind. Flyt eventuelle værdier som ikke kan tåle vand.
 • Sikre mod opstigning af vand i kældre ved at sikre lavtliggende afløb fungere korrekt.

Vandstandsstigning:
Hvis vandstanden stiger eller der varsles herom, og du bor i et kystnært område eller område, som kan blive berørt, bør du forberede dig i god tid, samt følge myndighedernes anvisninger. Du kan gøre følgende:

 • Sikre at genstande omkring din bolig er fjernet ved fare for oversvømmelse.
 • Sikre forsyninger/installationer mod oversvømmelse ved eksempelvis at udlæggelse af sandsække.
 • Sikre at køretøjer og andre motorredskaber er flyttet, så disse ikke oversvømmes. Hvis ikke de kan flyttes, sikres de mod at forurene vandet.
 • Sikre ejendommen, kloaker, mm mod oversvømmelse og indtrængning af vand ved udlægning af sandsække. (Beredskab Fyn opretter sandsækkedepoter på udvalgte steder i berørte områder, når dette vurderes nødvendigt. Her kan du hente sand og sandsække. Følg medierne og her på siden for info om evt. oprettet depoter, samt placering)

Læs mere omkring klimaberedskabet ved forhøjet vandstand her:
https://beredskabfyn.dk/forebyggelse/aarstiderne/klimahaendelser/klimahaendelser-klimaberedskab

Snestorm:
Når der varsles snestorm, eller der falder store mængder snefald, bør du sikre dig selv og din bolig, hvis du kan blive berørt. Hvis du bor i et område, hvor det kan være svært at komme frem til, og er påkrævet hjælp eller medicin, bør du sikre at have tilstrækkelig medicin og/eller sikre dig muligheden for hjælp. Du kan gøre følgende:

 • Sikre at vand og varmeinstallationer, som ikke er isoleret, bliver lukket, så disse ikke frostsprænger, og ødelægger den generelle forsyning til din bolig.
 • Sikre at boligen er tilstrækkelig opvarmet, så der ikke opstår frostskader.
 • Sikre at du har mad, vand og medicin nok til at kunne klare dig selv i en periode, hvis sneen periodisk lukker infrastrukturen.
 • Sikre at du har vintertøjet klar, hvis du bevæger dig ud i trafikken og bliver forsinket.
 • Fjern eventuelt store mængder af sne på taget, hvis det er muligt, uden at sætte dig selv i fare.

Forsyningssvigt:
Hvis der opstår forsyningssvigt, så følg anvisningerne fra dit forsyningsselskab. Du kan gøre følgende:

 • Ved vandforurening følg forsyningsselvskabets anvisninger for brug af vandet.
 • Ved varmesvigt, hold døre/vinduer lukket, samt klæd dig godt på. Tænd eventuelt for brændeovn hvis muligt.
 • Ved svigt af strømforsyning, sikre mad som kan laves uden brug af strøm. Hold fryser/køleskab mest muligt lukket. Hav en telefon opladt til brug ved evt. behov for akuthjælp 1-1-2.