Hvad gør jeg hvis det brænder?


Hvad gør jeg hvis det brænder?

Sluk ilden, hvis du kan gøre det uden selv at komme i fare.

 • Hæld vand på det brændende materiale – men brug ikke vand på tændte elektriske apparater eller brændende væsker (for eksempel friturefedt).
 • Kvæl ilden med et grydelåg, tæppe eller lignende.
 • Brug en pulverslukker. Sigt mod det brændende materiale.
 • Går der ild i tøjet: Rul rundt på gulvet eller kvæl ilden med et tæppe.
 • Forlad rummet, luk døren efter dig og ring 1-1-2, hvis du ikke kan få kontrol over branden.

Forholdsregler hvis du ikke kan kontrollere branden

 • Red eller advar mennesker og dyr, der er i fare.
 • Begræns ilden ved at lukke vinduer og døre.
 • Ring 1-1-2.
 • Forlad stedet eller søg mod vinduet, så brandvæsnet kan se dig.
 • Kravl under røgen, hvis det er tvingende nødvendigt, men undgå så vidt muligt at gå igennem rum med røg.

10 gode råd om hvordan man undgår brandulykker i hjemmet.

Egen sikkerhed

 • Ryg aldrig i sengen
 • Hvis de ryger, så hav et stort glas vand inden for rækkevidde
 • Pas på med løsthængende tøj - det antændes let ved madlavning eller ved kontakt med levende lys
 • Undgå åben ild og rygning, hvis De bruger sløvende medicin
 • Er De gangbesværet, så hav en telefon tæt ved Dem, når De laver mad, har levende lys tændt eller ryger

Sikker bolig

 • Installer en røgalarm og husk batterierne skal udskiftes ca. en gang om året. Det er en god idé at tale med naboerne, så også de er opmærksomme på røgalarmen
 • Nye elektriske apparater er generelt mere sikre, da de ofte slukker af sig selv efter en tid
 • Hav en telefon i soveværelset, så De hurtigt kan ringe 112 fra sengen.
 • Hold trappearealer og gange frie, så De hurtigt kan komme ud
 • Tænk over hvordan De lettest kommer ud af Deres bolig, hvis der skulle opstå brand