K-trailer (kun for frivillige tilknyttet område Odense)


K-trailer (kun for frivillige tilknyttet område Odense)

K-traileren er en rullende omklædningsvogn der køres ud på brandstedet. Det er en målrettet opgave der løses af frivilligenheden i Odense. Indsatspersonel og deres dragter, rengøres for evt. skadelige partikler efter endt indsats på brandstedet og hvor brandmandskabet kan tage bad og skifte til ren indsatsbeklædning.