Forplejning og Indkvartering


Forplejning og Indkvartering

Forplejning og indkvarteringstjenesten er den frivillige tjenestegren som varetager opgaver i forbindelse med indkvartering af nødstedte/evakuerede personer samt klargøre forplejning til indsatspersonel og nødstedte.

Opgaver:

  • Forplejning af nødstedte
  • Forplejning af egne og fremmede styrker
  • Indkvartering af nødstedte i evakueringssituationer
  • Klargøring af indkvarteringscentre
  • Transport af materiel
  • Transport og udlevering af forplejning