Førstehjælp


Førstehjælp

Førstehjælps gruppen kan bistå den præhospitale indsats ved større ulykker hvis denne skønner det nødvendig. Desuden er det også dette team der kan bemande førstehjælpsvagter ved større idrætsstævner, koncerter og andre arrangementer.