Frivillige


Frivillige

Information om frivilligenhederne ved Beredskab Fyn

Frivilligenheden i Beredskab FYN
Beredskab Fyns frivilligenhed har adresser på fem lokationer i beredskabets dækningsområde. Afdelingerne ligger i Langeland, Nordfyn, Nyborg, Odense og Svendborg.

Frivilligenheden ved Beredskab Fyn er et velfungerende frivilligt beredskab som aktiveres ved længerevarende indsatser og ved større ulykker. Frivilligenheden er et vigtigt supplement til vores akutte beredskab, der altid indsættes først.

Frivilligenheden ved Beredskab Fyn løser en lang række beredskabsopgaver, ofte i tæt samarbejde med vores andre enheder. Frivilligenheden består af ca. 120 personer som er uddannet inden for det område vi kalder Stabsstøtte og Teknisk Service.
Frivillige indsættes primært i forbindelse med klimahændelser, forplejning og indkvarteringsopgaver, stabsstøtte og førstehjælp. Frivillige kan også i særlige tilfælde indkaldes ved større brand- & redningsindsatser. 

For at blive frivillig i Beredskab fyn, skal følgende generelle krav være opfyldt:

  • Du skal have en god fysik
  • Du skal være psykisk robust
  • Ren straffeattest
  • Du skal have en ren børneattest
  • Du skal være fyldt 18 år

Hvad gør jeg nu?
Vil du høre mere om at gøre tjeneste som frivillig ved Beredskab Fyn og hvilke uddannelsesmæssige muligheder, der er for dig, kan du kontakte:

Assistent Cherie Bønneland Larsen på telefon 61153281 eller på mail chbn@beredskabfyn.dk mellem kl. 8.30 – 11.30

Beredskabsmester Lasse Pedersen på telefon 217466 33 eller på mail lasp@beredskabfyn.dk  

Vi glæder os til at høre fra dig!

Læs mere her om de enkelte områder på undersiderne ude til højre.