Folder til plejeinstitutioner


Folder til plejeinstitutioner

Plejeinstitutioner skal være behaglige og så hjemlige som muligt for at give tryghed for beboerne og personalet.

Men grundet brugernes alder, mobilitet og-
eller åndstilstand, eksempel- vis demens, er plejeinstitutioner omfattet af ”Driftsmæssige forskrifter
for hoteller m.v., plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, undervisnings-
lokaler, daginstitutioner og butikker.

Du kan finde en folder til højre under menuen vedr. overstående.