Sankt Hans


Brandsikker Sankt Hans

Når I skal afholde Sankt Hans, er der nogle regler og anbefalinger, som skal overholdes, så I får en brandsikker Sankt Hans aften.

Husk at:

 • holde den korrekte afstand:
  • 30 m. til bygninger med hårdt tag
  • 60 m. til marker
  • 200 m. til huse med stråtag og lignende, stakke af hø, brænde og andre let antændelige stakke og stabler, skov, lyngklædte arealer og anden brandbar bevoksning og til større oplag af brandfarlige og letantændelige stoffer.
  • Afstandene fordobles desuden i vindens retning, når der er jævn og frisk vind, hvilket er fra 5,5 m/s.
 • bruge et brandsikkert underlag.
 • bygge bålet op af haveaffald og rent og tørt træ - IKKE trykimprægneret træ.
 • du aldrig må bruge benzin, diesel eller sprit til at tænde op med.
 • hvis der er afbrændingsforbud eller det blæser mere end 10,8 m/s, må der ikke brændes af.
 • alle gløder og al ild skal være slukket, så bålet ikke kan blusse op igen, når aftenen er færdig.

Du kan se denne video, hvor vi guider dig gennem reglerne for Sankt Hans, og hvordan du mest sikkert får bygget bålet op, tændt det og har kontrol over afbrændingen:

 

Vi ønsker alle en god og brandsikker Sankt Hans!