Gå til indhold

Whistleblowerordningen ved Beredskab Fyn


Whistleblowerordningen ved Beredskab Fyn

Beredskab Fyn har siden 17. december 2021 haft en intern whistleblowerordning, hvor medarbejdere og frivillige ved Beredskab Fyn har kunnet anvende ordningen via et internt system.

Årlig rapportering 2022

I henhold til whistleblowerloven skal offentlige myndigheder én gang årligt offentliggøre en række oplysninger vedr. indberetningerne.

Beredskab Fyn kan oplyse, at for perioden den 17. december 2021 frem til den 31. december 2022 er:

  • 1 sag blevet realitetsbehandlet og efterfølgende afsluttet.
  • 1 sag afvist, idet den faldt uden for ordningen.

Ingen sager har givet anledning til sanktioner, politianmeldelse eller lignende.