Gå til indhold

Vandstandsstigninger


Vandstandsstigninger i Beredskab Fyns område

DMI har udsendt forvarsel om forhøjet vandstand, der forventes at toppe natten mellem fredag den 20. oktober og lørdag den 21. oktober 2023. Der forventes en vandstand på op til 2 meter over den normale vandstand, som kan give oversvømmelser i Assens, Faaborg-Midtfyn, Langeland, Svendborg og Ærø kommuner.

Beredskab Fyns prioriteringer er at undgå tab af menneskeliv samt sikre fortsat drift af samfundsvigtige institutioner og kritisk infrastruktur. På nuværende tidspunkt har Beredskab Fyn placeret sandsække til udlevering i de berørte kommuner. Beredskab Fyn har også lagt såkaldte watertubes i Assens og Faaborg for at sikre mod vandmasserne.

Som borger kan du selv gøre en stor indsats for at sikre egne og omkringliggende værdier ved f.eks. at:

  • Hente og fylde sandsække ved de udpegede depoter i nedenstående kort.
  • Montere kloakafløb med højvandslukke, der blokerer for indtrængende kloakvand.
  • Følge med i medierne og efterleve de råd, som myndighederne giver.

Lokationer med sandsække: