Beredskabsassistenter


Søg stilling

Beredskab Fyn søger et antal beredskabsassistenter til faste stillinger med tiltrædelse den 1. maj 2020 eller efter aftale.
Stillingerne afvikles fortrinsvis som døgnvagter på ”flyver vilkår” og på Beredskab Fyns stationer i Odense.
 
Beredskab Fyn er et offentligt §60-selskab og ejes af 9 fynske kommuner: Assens, Nordfyn, Svendborg, Faaborg-Midtfyn, Ærø, Langeland, Kerteminde, Nyborg og Odense.  
 
Beredskab Fyn er en moderne udviklingsorienteret arbejdsplads. Vi lægger vægt på et sundt og sikkert arbejdsmiljø, med udviklingsmuligheder og attraktive vilkår for medarbejderne. Vi arbejder målrettet med trivsel på arbejdspladsen, hvor vi lægger vægt på medindflydelse gennem åbenhed og dialog. Beredskab Fyn udfører ca. 1300 udrykninger om året fra stationerne i Odense.
 
Om jobbet
Som beredskabsassistent skal du løse beredskabsmæssige opgaver i forbindelse med brand, redning, frigørelse og forurening. Dertil kommer opgaver i forbindelse med vores dykkerberedskab.
 
 I jobbet som beredskabsassistent skal du bl.a. være med til at løse følgende opgaver:

 • Deltage aktivt i brand, redning, frigørelse og forureningsopgaver.
 • Deltage aktivt i opgaver indenfor vores dykkerberedskab som lineholder eller redningsdykker.
 • Deltage aktivt i uddannelser/øvelser, samt bidrage til egen og kollegaers kompetenceudvikling.
 • Deltage aktivt i vedligeholdelse af materiel og udstyr.
 • Deltage aktivt i stationsvedligeholdelse.
 • Deltage aktivt i fysisk træning i nærmere defineret tidsrum på døgnvagt.
 • Ved behov skal du hjælpe andre afdelinger i organisationen med ad hoc-opgaver som f.eks. undervisning på vores uddannelsescenter.

 ”Flyvervilkår” er en vekselvirkning mellem døgnvagter og dagvagter. Og derfor vil der kunne forekomme varierende ugentlige arbejdstider. Dagvagter er som udgangspunkt af 8 timers varighed medmindre andet aftales.
Du er tilknyttet til ét vagthold, men skal kunne afløse på alle 4 vagthold og på begge vores stationer. Du skal kunne tilkaldes til både døgn- og dagvagttjeneste, f.eks. ved akut sygdom.
Minimum 48 døgnvagter vil være planlagt fra vagtårets start og der ydes et ulempetillæg for flyverfunktionen.
 
Om dig
Vi forventer at du har:

 • Funktionsuddannet Indsat.
 • Gyldigt førstehjælpsbevis, 12 timer.
 • Kørekort til kategori C.
 • En håndværksmæssig uddannelse. 

Det vil være en fordel, hvis du er i besiddelse af følgende kvalifikationer:

 • Holdleder (Brand, Indsats eller Beredskabsfaglig).
 • Kørekort til kategori CE.
 • Redningsdykker (erhvervsdykker), eller anden brand og redningsfaglige kompetencer fra et 112 beredskab, hvor du også har opnået en vis erfaring.

Som person forventer vi, at du:

 • Hele tiden er i en god fysisk form, så du til en hver tid kan klare uddannelsen som redningsdykker hvis behovet opstår.  
 • Er en god kollega, der deltager aktivt i det sociale på dit vagthold og aktivt bidrager til en god stemning på tværs af holdene.
 • Er fleksibel og har gode samarbejdsevner. Det er vigtigt for os, at du er teamplayer og mentalt velafbalanceret.
 • Bidrager aktivt til en god trivsel på arbejdspladsen og selv byder ind når du ser, du kan bidrage til løsning af en opgave – uanset om det er en opgave du kan/skal løse alene, eller det er en opgave, du skal løse sammen med kolleger. 

Løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.
Arbejdstiden er pt. svarende til 85 døgnvagter pr. år (1700 timer + 6 ugers ferie = 1922 timer). 

Vil du vide mere?
Nærmere oplysninger om stillingerne kan fås ved henvendelse til operativ leder Frank Praefke på 2448 0364 eller beredskabsmester Michael Juel på 3060 5634.
 
Det praktiske
Ansøgningsfristen er den 12. marts 2020. 
Hvis du vil være vores nye kollega, så send din ansøgning via Odense kommunes hjemmeside. Husk at vedhæfte relevante bilag.

1. samtale afvikles umiddelbart efter ansættelsesprøverne den 21. marts 2020.
2. samtale afvikles tirsdag den 24. marts 2020 i dagtimerne.
Ansøgere der indkaldes til ansættelsesprøven, skal møde lørdag den 21. marts 2020 kl. 05.30
Information om sted og program fremsendes kun til de ansøgere, der bliver indkaldt til ansættelsesprøven.
 
Til ansættelsesprøven forventer vi, at du kan følgende:

 • I svømmehallen skal du kunne svømme 1000 m på 30 min
  • Gennemføre ABC-prøven for sportsdykkere med tilfredsstillende resultat.
  • Kunne svømme 25 meter under vandet
 • Kunne løbe 2400 m på 12 min.

Ovenstående skyldes, at du skal kunne gennemføre uddannelsen som redningsdykker, hvis behovet opstår.

 • Bestå højdeskræk- og klaustrofobiprøve.
 • Bestå praktisk og teoretisk prøve indenfor området indsats.
 • Gennemføre funktionstest med tilfredsstillende resultat.

Ansættelsesprøven indgår i den samlede bedømmelse af ansøgeren.

Fakta

Ansøgningsfrist
12-03-2020
Arbejdstid
Fuldtid
Varighed
Fast
Tiltrædelse
1. maj 2020

Kontaktperson

Frank Praefke
2448 0364