Ansøgning om midlertidig overnatning

Ansøgning om midlertidig overnatning


Ansøgningen skal fremsendes til Beredskab Fyn, senest 8 hverdage før overnatningen.

Du kan ansøge om midlertidig overnatning til venstre. Dine oplysninger anvendes kun i forbindelse med vores behandling af din henvendelse. Vi videregiver ikke dine personlige oplysninger til tredje part.

Folder samt ansøgningsskema vedr. midlertidig overnatning findes under selvbetjening.

Lovgivning:

Forsvarsministeriets bekendtgørelse om brandværnsforanstaltninger i hoteller m.v., plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, undervisningslokaler, daginstitutioner og butikker, nr. 174 af 25. februar 2008, og tilhørende driftsmæssige forskrifter.

Midlertidig overnatning:
I ovenstående bekendtgørelse angiver § 5: Bygninger, som ikke er indrettet som hotel m.v., kan i indtil 5 døgn anvendes til midlertidig overnatning efter tilladelse fra kommunalbestyrelsen i hvert enkelt tilfælde og på de vilkår, der er fastsat i de driftsmæssige forskrifter. Disse er gældende for soverumsafsnit med mere end 10 sovepladser.

Ansøgning i forbindelse med midlertidig overnatning på skoler, institutioner o. lign. skal fremsendes til Beredskab Fyn, Myndighed, Åsumvej 35, 5240 Odense NØ, senest 8 hverdage før overnatningen. Ansøgningen kan også sendes på mail: myndighed@beredskabfyn.dk.

Ansøgning skal indeholde oplysning om:

  1. Navn og adresse på ansvarlig leder
  2. Arrangementets afholdelsessted
  3. Kontaktperson samt telefonnummer
  4. Start og slut dato
  5. Antal personer
  6. Plantegning der viser lokalets placering i bygningen, med indtegnet flugtveje og brandslukningsmateriel

 

HUSK!!!!

 

At der max. kan gives tilladelse til overnatning i 5 dage.

At der kun skal søges om tilladelse til overnatning, når I er over 10 personer.

At slukningsmatriellet skal være efterset og godkendt.

At ved overnatning af flere end 150 personer, skal der være en fast, vågen vagt tilstede.

At der skal opsættes skilte som tydeligt viser "Rygning forbudt" i lokaler hvor der overnattes.