Forplejning og Indkvartering


Forplejning og Indkvartering

Forplejning og indkvarteringstjenesten er den frivillige tjenestegren som varetager opgaver i forbindelse med indkvartering af nødstedte/evakuerede personer samt klargøre forplejning til indsatspersonel og nødstedte.

Opgaver:
- Forplejning af nødstedte
- Forplejning af egne og fremmede styrker
- Indkvartering af nødstedte i evakueringssituationer
- Klargøring af indkvarteringscentre
- Transport af materiel
- Transport og udlevering af forplejning