Gå til indhold

Nye brandsynsregler fra 1. januar 2022


Brandsyn 2022

Beredskab Fyn har siden 2008 fortaget brandsyn efter BEK nr. 212, driftsmæssige forskrifter for hoteller m.v., plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, undervisningslokaler, daginstitutioner og butikker.
Dette ophørte fra den 31. december 2021, hvor BEK nr. 212 blev gjort historisk.
Dette betyder ikke, at Beredskab Fyn ikke mere skal fortage brandsyn, men bare at de driftsmæssige krav som der fremadrettet skal fortages brandsyn efter, er blevet flyttet over i Bygningsreglementet.
Dette betyder at brandsynene fra den 1. januar 2022, vil skulle foretages på en ny måde, enten efter en DV-plan (Drifts- og vedligeholdelsesplan), DKV-plan (Drift-, kontrol- og vedligeholdelsesplan) eller beskrivelserne i kapitel 7 (Drift-, kontrol og vedligeholdelse i og omkring bygninger).

Webinar

I 2022 blev der afviklet to webinarer, et i januar og et i februar omhandlende emnet.

Der er ikke nogen egentligt tilmelding til webinaret, du logger blot på via linket i et af nedenstående tidsrum.

Tirsdag den 25. januar 2022 kl. 10-12 - Link til Teams
Onsdag den 9. februar 2022 kl. 13-15 - Link til Teams

Brandsynsbekendtgørelse nr. 2341 af 09. december 2021

Link - brandsynsbekendtgørelsen
Link - Udsendt brev - ændrede brandsynsregler fra 1. januar 2022

FAQ - brandsyn

1. Må man have noget stående på en flugtvej, hvis man sikrer at der altid er over 1,3 meter flugtvejs bredde?

En ting omkring oplag i flugtveje er bredden på flugtvejen, en anden ting er overfladers og inventars mulighed for at bidrage til en brand eller røgudvikling. Tidligere har man som brandmyndighed selv kunne vurdere hvad man vurdere som ”ikke væsentlig forøget brandbelastning”, til i dag hvor man har angiver dette til at være 50 Mj pr. kvm. Dette er uagtet om man har 1,3 meter flugtvejsbrede eller 2,4 meter. 

2. Hvad må man opbevare i sit teknikrum?

Rum med indførsel af strøm, ventilationsrum mv. må ikke bruges til opbevaring af inventar af nogle art. Den eneste mulighed for opbevaring er at man fra tidligere har opnået en tilladelse fra brandmyndigheden, på samme måde som en flugtvej. Kan man ikke fremvise en sådanne tilladelse, skal rummet tømmes for alt, inventar. 

3. Hvorfor indberetter i til andre myndigheder?

Redningsberedskabet (brandvæsnet) er en offentlig myndighed, og har indberetningspligt. Det betyder i praksis at hvis vi ser noget under et brandsyn som er reguleret af anden lovgivning, skal vi gøre jer som driftsansvarlige opmærksomme på forholdet, og at det vil blive indberettet. Vores brandsyn omhandler DRIFT af stedet, og ikke konstruktionen (byggemyndigheden), el sikkerhedsattest (sikkerhedsstyrelsen), fredet bygninger (kultur og arve styrelsen), arbejdsmiljø (arbejdstilsynet) mv. 

4. Skal vi stille med en repræsentant under brandsyn, kan i ikke bare gøre det selv?

Der skal under vores brandsyn være en repræsentant til stede. Dette er der flere årsager til, dels at i har nøglerne til vi har mulighed for at kommer rundt over alt, dels at vi har ikke mulighed for at føre en samtale omkring forhold, brugen, kontroller mv. om stedet og dels at det er jeres pligt som driftsansvarlig. 

5. Det passer ikke så godt at i kommer d. xx.xx-xxxx klokken xx.xx, for der har vi desværre åbent, kan vi aftale et andet tidspunkt?

At stedet er i brug er ikke en undskyldning for at udskyde brandsynet, og heller ikke sygdom, med mindre man er en enmandsvirksomhed. Det bedste brandsyn er når stedet er i drift, som er det vi kommer for at se. 

6. Hvorfor kommer i så sent ud med informationen, når reglerne træder i kraft 1. januar 2022?

Bygningsreglementer som ”overtager” lovhjemlen for brandsyn blev udgivet i 2018. Det var meningen at man samme år ville starte med dette. Efter udvikling og opdatering af kap. 7, fandt man ud af at brandvæsnet ikke havde den nødvendige godkendelse til at give sanktioner jf. bygningsreglementet, som er faldet på plads efter 4 forlængelser af opstart. I Q4 2021 er det sendt en ny brandsynsbekendtgørelse i høring, som træder i kræft 1. januar 2022, denne er nødvendig for at vi kan gennemføre brandsyn, og vi har ærlig talt ikke turde oplyse om dette før nu, da området af flere omgange har været udskudt.