Gå til indhold

Retningslinjer for nedlæggelse af bagtrappe


Retningslinjer for nedlæggelse af bagtrappe

Fra midt i 1960-erne er der nedlagt mange bagtrapper i etageejendomme bygget før 1950. Betingelsen for at kunne nedlægge bagtrappen er, at der sker en brandsikring af ejendommens hovedtrappe og der sikres gode muligheder for brandvæsenet til redning af personer.

I mange beboelsesejendomme er det kun bagtrappen der giver adgang til kælderen og gården. I disse ejendomme må det nøje overvejes om det er praktisk, at passere det fri for at komme i kælderen eller til gården.

Kravene til brandsikring er minimumskrav og kan skærpes, hvis det skønnes nødvendigt under hensyn til bygningernes indretning og konstruktion, mulighed for redning af personer og mulighed for at lette brandvæsenets indsats under slukningsarbejdet.

Retningslinjerne kan kun anvendes til bygninger, der hovedsageligt anvendes til beboelse med højst 6 etager.

Endvidere kan de ikke anvendes på bygninger, der har lejemål med ensidig beliggenhed, der ikke vender mod gade eller brandvej. I øvrigt kan der være specielle forhold ved den enkelte ejendom, der gør, at bagtrappen ikke kan nedlægges. Dette gælder f.eks. sidebygninger i gården, der indeholder soverum, som ikke kan nås af brandvæsenets redningsstiger.

Læs mere om kravene til nedlæggelse af bagtrappe med og uden trapperumssprinkling, og se illustrationer i retningslinjerne til højre, under øvrige info.