Gå til indhold

Midlertidig overnatning


Hvilke regler gælder for midlertidig overnatning?

Hvad er midlertidig overnatning?
Midlertidig overnatning er, når du overnatter et sted, som ikke i forvejen er godkendt som overnatningssted.

Beredskab Fyn er ikke myndighed på området. Spørgsmål vedr. midlertidig overnatning skal derfor stilles til den kommune hvor overnatningen skal foregå.

Hvilke regler gælder for midlertidig overnatning?
Midlertidig overnatning skal ske efter bygningsreglementets § 6g og bygningsreglementets vejleding til kapitel 5 - Brand, Bilag 11b: Præ-accepterede løsninger for midlertidig overnatning i bygninger. 

Inden du skal holde en midlertidig overnatning, skal du huske at meddele overnatningen til den kommune hvor overnatningen skal foregå. Tidsfrister for indsendelse af meddelelse eller ansøgning:

  1. Senest 2 uger før første overnatningsdøgn ved højst 7 døgn i anvendelseskategori 2, 3 og 6 med max 150 personer.
  2. Senest 4 uger før første overnatningsdøgn ved højst 7 døgn i anvendelseskategori 2, 3 og 6 med flere end 150 personer.
  3. Senest 2 uger før første overnatningsdøgn ved midlertidig overnatning, som ikke er omfattet af § 6g stk. 2, og udføres efter en udfærdiget DKV-plan af en brandrådgiver certificeret til brandklasse 2 eller derover med max 150 personer.
  4. Senest 4 uger før første overnatningsdøgn ved midlertidig overnatning, som ikke er omfattet af § 6g stk. 2, og udføres efter en udfærdiget DKV-plan af en brandrådgiver certificeret til brandklasse 2 eller derover med flere end 150 personer.
  5. Senest 4 uger før første overnatningsdøgn ved midlertidig overnatning, som ikke er omfattet af § 6g stk. 2, og udføres efter en givet byggetilladelse.

Meddelelsen skal vedlægges følgende information og dokumentation.
  • Periode for overnatning med angivelse af dato for første overnatningsdøgn.
  • Adresse for overnatning samt bygnings- og lokalenummer.
  • Antal overnattende personer.
  • Kontaktperson under overnatningen.
  • Oplysning om hvorvidt der er fast vågen vagt ved den midlertidige overnatning.
  • Kontaktoplysninger for indsender af meddelelsen.
  • Kontaktoplysninger for den ansvarlige person for overnatningen.
  • Kontaktoplysninger for den ansvarlige person, der er til stede under overnatningen.
  • DKV-plan ved midlertidig overnatning efter udfærdiget DKV-plan.