Gå til indhold

Midlertidig overnatning


Hvilke regler gælder for midlertidig overnatning?

Bygningsreglementets vejledning til kapitel 5 - Brand

Kapitel 7: Drift-, kontrol- og vedligehold af brandforhold i og ved bygninger

Hvad er midlertidig overnatning?
Midlertidig overnatning er, når du overnatter et sted, som ikke i forvejen er godkendt som overnatningssted.

Hvilke regler gælder for midlertidig overnatning?
Midlertidig overnatning kan ske i øvrige bygningsafsnit omfattet af BR18 § 147, når det sikres at:

  1. Der er tale om kortvarigt ophold på op til 5 døgn.
  2. Der er tilstrækkelige alarmerings-, evakuerings- og redningsmuligheder.
  3. Der i byggeri, hvor der midlertidigt overnatter mere end 150 personer, skal være mindst én fast vågen vagt.
  4. Der udarbejdes en driftsplan efter bestemmelserne i § 83, som sikrer, at der opnås et sikkerhedsniveau som beskrevet i § 82.
  5. Der er udarbejdet ordensregler om forebyggelse af brand.
  6. Der er udarbejdet en brand- og evakueringsinstruks.
  7. Der er udarbejdet en belægningsplan for lokaler, hvor der overnatter mere end 50 personer. 

Inden du skal holde en midlertidig overnatning, skal du huske at meddele overnatningen til den kommune hvor overnatningen skal foregå. Dette skal ske senest 2 uger før første overnatningsdøgn.

Meddelelsen skal vedlægges følgende information og dokumentation.
• Dato og længde for overnatningen.
• Adressen for overnatningen.
• Antal overnattende.
• Kontaktperson under overnatningen.
• Oplysning om hvorvidt der er fast vågen vagt ved den midlertidige overnatning.
• En kopi af driftsjournalen for den midlertidige overnatning.
• En kopi af belægningsplan for overnatning i rum med flere end 50 overnattende.

Midlertidig overnatning skal overholde bygningsreglementets vejledning til kapitel 5 - Brand, Kapitel 7: Drift-, kontrol- og vedligehold af brandforhold i og ved bygninger, afsnit 7.3.11.