Brandvæsnets adgangsforhold


Brandvæsnets adgangsforhold

FORMÅL

Retningslinierne er udarbejdet i overensstemmelse med Bygningsreglementet, om adgangs- og tilkørselsarealer og arealer til redning og brandslukning, samt under hensyntagen til Beredskab Fyns køretøjer, hjultryk og drejeradier.

LOVHJEMMEL

I medfør af Bygningsreglement 2015, kap. 2.4.3 stk. 4 og kap. 5.6, skal det sikres, at brandvæsenets bærbare stiger skal kunne føres frem til redningsåbningerne (vinduerne). Og hvis underkanten af redningsåbningerne i øverste etage er mere end 10,8 m over terræn (normalt svarende til 3. sal), skal brandvæsenets kørbare stige/lift kunne føres frem til de krævede redningsåbninger.

Folder omkring Beredskabs Fyns adgangsforhold i følgende link:Beredskab Fyns adgangsforhold