Spring til indhold
Luk

Personsikkerhed i forsamlingslokaler

Formål:
Kurset henvender sig til driftsansvarlige og personale beskæftiget med drift af større forsamlingslokaler og udskænkningssteder i det fynske natteliv. Ved at klæde personale og driftsansvarlige sikkerhedsmæssigt på skabes der større fokus på pligter, og ansvar i.f.m. brand og anden ulykke.

 

Indhold:
Kurset starter med en gennemgang af brand og brandslukning. Deltagerne kommer til at anvende de forskellige slukningsmidler og prøver at benytte et brandtæppe. Efterfølgende vil deltageren blive orienteret om den gældende lovgivning, og vil blive grundigt sat ind i reglerne i de driftsmæssige forskrifter. Kurset vil ligeledes omhandle forhold omkring forebyggelse af brand, brandtekniske installationer og principperne for evakuering.
Dag 2 vil omhandle Førstehjælp med fokus på genoplivning, og behandling af almindeligst forekommende tilskadekomster.


Afvikling:
Kurset afholdes ved Beredskab Fyn - Enten i Odense eller Svendborg, men kan også afholdes eksternt

Undervisningen foregår som en blanding af teoretiske og praktiske øvelser.
Kursets varighed er 2X6 timer og der vil være rig lejlighed til at stille spørgsmål. Kursuslederne vil selv være brandmænd der tillige har erfaring med det brandforebyggende arbejde.

Deltagerantal:
8 – 12 personer

Pris:
Kontakt Uddannelse på mail: uddannelse@beredskabfyn.dk, skriv gerne dit telefonnummer og hvad henvendelsen omhandler. Vi vil så kontakte dig, så hurtigt som det er muligt.


Forplejning:
I pausen er der mulighed for at nyde en kop kaffe med brød.


Tildmelding åbne kurser
Hold bestilling