Spring til indhold
Luk

Hjælperøgdykker

Vi tilbyder uddannelse af hjælperøgdykkere til virksomhedsberedskaber, samt vedligeholdelse af uddannelsen. Formålet med uddannelsen er at give deltageren den nødvendige viden, og de nødvendige færdigheder til at indgå i virksomhedens daglige brandberedskab, og i tilfælde af brand kunne guide og rådgive redningsberedskabet, samt indføre iværksættelse af virksomhedens beredskabs- og værdiredningsplan.

Ved uddannelsens afslutning skal den enkelte deltager;

have kendskab til

 • Forbrændingsteori
 • Slukningsmetoder
 • Slukningsmidler
 • Det lokale slukningstogs arbejdsgang
 • Bygningskonstruktioners forhold under brand
 • Åndedræt og blodets kredsløb
 • Røggasser, der er farlige at indånde
 • Virksomhedens værdiredningsplaner
 • Beredskabsplanlægning
 • Sporbevaring

have forståelse af:

 • Strålerørs anvendelse
 • Kroppens reaktioner ved røgdykkerarbejde  

kunne:

 • Anvende mindre slukningsmidler
 • Foretage personlig beskyttelse, herunder kunne anvende trykluftapparat og iføre sig komplet beskyttelsesudrustning
 • Bevæge sig i mørke og snævre rum

Forbrændings- og slukningsteori

Mindre slukningsmidler

Materiellære

Strålerørsøvelse

Beredskabsloven

Slukningstogets arbejdsgang

Bygningskonstruktioners forhold under brand

Indsatsledelse

Åndedræt og blodets kredsløb

Kroppens reaktioner ved røgdykkerarbejde

Røggasser der er farlige at indånde

Røgdykkerteknik

Personlig beskyttelse

Brandhusøvelser

Værdiredningsplaner

Beredskabsplanlægning

Sporbevaring