Spring til indhold
Luk

Forebyggende beredskabskursus Formålet med kurset er, at mindske risikoen for fejlbetjening af automatiske brandalarmanlæg.

Forebyggende beredskabskursus gennemføres for leder, teknisk service medarbejder, arbejdsmiljø-repræsentanter og eller andet øvrigt relevant personale, som har ansvaret for brandsikkerheden og den daglige betjening og drift af det automatiske brandalarmanlæg. 

 

Kurset er målrettet de opgaver og ansvarsområder deltageren skal kunne varetage i forbindelse med daglig drift, såvel som ved alarmer.

 

Kurset opbygges i moduler bestående af retningslinjer efter DBI retningslinje 005 – Automatiske brandsikringsanlæg, 3. udgave, maj 2008, gældende lovgivning, herunder de driftsmæssige forskrifter hoteller m.v., plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, undervisningslokaler, daginstitutioner og butikker.

 

Der tages yderligere afsæt i de gældende lokale tilslutningsbestemmelser for alarmoverførsel af ABA, generel betjening af anlægget, elementær brandbekæmpelse, gældende beredskabsplaner og praktiske øvelser.

 

 

Forebyggende beredskabskursus gennemføres som et heldags kursus fra kl. 08:15 til kl. 15:45 ved Beredskab Fyn - Enten i Odense eller Svendborg.
Der ydes fuld forplejning under kurset.

 

Kurset koster 1.000 kr. + moms pr. deltager.