Spring til indhold
Luk

Drifts- og vedligeholdelsesansvar for automatiske brandalarm- og sprinkleranlæg

 

   

Bygningsreglementet - BR10, kap. 5.4, stk. 2, alle brandtekniske installationer skal kontrolleres og vedligeholdes så de er pålidelige i bygningens levetid.

Dertil skal der udpeges en driftsansvarlig person, som skal have gennemgået et brugerkursus i ”Drifts- og vedligeholdelsesansvar for automatiske brandalarm- og sprinkleranlæg" jf. forskrift 005 udgivet af DBI - Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut.

 

Formålet er, at kursisten bliver bekendt med drifts- og vedligeholdelsesansvar, samt forpligtelser for driftsansvarlige.
For indgående kendskab til brandvæsenets tilslutningsbestemmelser for alarmoverføring. Bliver orienteret om vigtigheden i at undgå blinde alarmer samt hvordan man hindre fejlarmer. Får kendskab til hvordan Beredskab Fyn håndterer indgående alarmer, samt hvordan virksomheden skal håndtere brandalarmer indtil den professionelle hjælp når frem.

  • Elementær forbrændingsteori/ hvordan undgås en brand
  • Byggelovgivning
  • Lovgivning og krav vedr. automatiske brandalarm- og sprinkleranlæg 
  • Brandalarm- og sprinkleranlæg, hardware/ funktion
  • Drift
  • Alarm instruktion
  • Driftsansvarliges ansvar og pligter