Spring til indhold
Luk

Vejledning - Stigerør og trykforøgeranlæg

De fire større byer: Aarhus, Aalborg, København og Odense har udfærdiget en vejledning omkring iagttagelsen af Bygningsreglementets krav i forhold til stigerør og trykforøgeranlæg. Vejledningen giver anbefalinger til bygningsmæssige og indsatsmæssige forhold der bør iagttages i forbindelse med udarbejdelsen af brandstrategi for høje bygninger.

Vejledningen er ikke fyldestgørende i forhold til hvad der kan påregnes at blive stillet af krav i forbindelse med byggesagsbehandling af høje bygninger. Vejledningen kan ikke betragtes som en facitliste, men er tænkt som inspiration til brug for udarbejdelse af brandstrategi for høje bygninger. Vejledningen vil løbende blive revideret.

I velkommen til at tage kontakt til den respektive kommune for at høre nærmere om vejledningens indhold mv.

Download vejledningen i PDF her->