Spring til indhold
Luk

Folder til plejeinstitutioner - Hjemlig hygge og brandsikkerheden prioriteres

Plejeinstitutioner skal være behaglige og så hjemlige som muligt for at

give tryghed for beboerne og personalet.

 

Men grundet brugernes alder, mobilitet og- eller åndstilstand, eksempel-

vis demens, er plejeinstitutioner omfattet af ”Driftsmæssige forskrifter

for hoteller m.v., plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, undervisnings-

lokaler, daginstitutioner og butikker.

Du kan finde en folder her vedr. ovenstående.