Spring til indhold
Luk

Folder omkring automatiske brandalarmanlæg - lovgivning, tilslutning, virkemåde, daglig drift mm.

Et automatisk brandalarmanlæg (ABA anlæg) er et anlæg, der registrerer en brand i begyndelsesfasen og herefter afgiver alarm til redningsberedskabet.

 

Der er flere forhold som gør sig gældende, når der findes et ABA-anlæg på adressen. I forbindelse med vejledning om nogle af de vigtigt forhold vedr. et ABA-anlæg er du velkommen til at kontakte Beredskab Fyn.