Spring til indhold
Luk

Kontakt Her er en oversigt over telefonnumre og kontaktpersoner i Beredskab Fyn

Generelle spørgsmål

Spørgsmål om forebyggelse, uddannelse, brandsikring eller øvrige ikke-akutte henvendelser:Beredskab Fyns vagtcentral

Tlf.: 65 51 18 00. De kan hjælpe dig eller stille dig om til den relevante medarbejder.Beredskabsdirektør Mogens Bjerregaard
 kan kontaktes på:

Mail: mogb@beredskabfyn.dk

Telefon: 65 51 18 00Operativ

Viceberedskabsdirektør René C. Jensen kan kontaktes på:

Mail: recj@beredskabfyn.dk

Mobil: 29 10 79 18Operativ leder Område 1 - Mikkel Mygenfordt kan kontaktes på:

Mail: mikmy@beredskabfyn.dk

Mobil: 51 77 74 11

Område 1.

Operativ indsats i Beredskab Fyn, uddannelse og læring, indsatsledere, materiel indkøb og vedligehold, overenskomster og aftaler (- ISL).


Operativ leder Område 2 - René B. Hoffmann kan kontaktes på:

Mail: rbho@beredskabfyn.dk

Mobil: 21 24 51 31

Område 2.

Vagtcentral, SINE, Eksterne samarbejdsparter, Fleetmap, Operativ IT, ODIN, Sikkerhed og adgangskontrol, vægtere, ø-beredskaber.  


Operativ leder Område 3- Asle Joakim Nielsen
 kan kontaktes på:

Mail: ajni@beredskabfyn.dk 

Mobil: 30 33 42 36

Område 3.

Frivillige, junior korpsene, deltidskorpsene på Ærø og Odense, driftsopfølgning med operative leverandører, Køretøjer og leasing, chefvagtordning, Droneberedskab og udvikling, Storebælt samt risikovirksomheder, brandkadetter. 


Myndighed

Myndighedchef Gerner Nielsen kan kontaktes på:

Mail: gerni@beredskabfyn.dk

Mobil: 30 33 43 02Spørgsmål om byggesager og brandsyn:

Konstitueret områdeleder Mikael Enevold Petersen


Mail: mikp@beredskabfyn.dk 

Mobil: 23 62 39 93


Projekt & Analyse

Viceberedskabsdirektør René C. Jensen
kan kontaktes på:

Mail: recj@beredskabfyn.dk

Mobil: 29 10 79 18Administrationen

Administrativ chef Anders J. Pedersen
 kan kontaktes på:

Mail: ajup@beredskabfyn.dk

Mobil: 51 24 53 18Leder af Drift & Vedligehold Torben Skovgaard kan kontaktes på:

Mail: tosko@beredskabfyn.dk

Mobil: 21 38 83 86Uddannelse

Spørgsmål vedr. kurser og udlejning af materiel:

Uddannelseschef Knud-Otto Westergaard kan kontaktes på: 

Mail: knjw@beredskabfyn.dk 

Mobil: 30 33 42 21Har du brug for kurser i førstehjælp, elementær brandbekæmpelse eller andre beredskabsrelaterede kurser har Beredskab Fyn muligheden for at hjælpe dig.  Vi afvikler kurserne på Brandstationen, Åsumvej 35, i Odense og på Brandskolen i Svendborg, Poul Smeds Vej 20. Har du behov for udstyr fra beredskabet bedes du henvende dig samme sted.Maritime STCW kurser afvikles i samarbejde med Svendborg Søfartsskole og derfor bedes du henvende dig til Svendborg Søfartsskole,inspector@svesoef.dk, Overgade 5, Svendborg tlf. 62 21 04 84