Spring til indhold
Luk

Kontakt Her er en oversigt over telefonnumre og kontaktpersoner i Beredskab Fyn

Generelle spørgsmål

Spørgsmål om forebyggelse, uddannelse, brandsikring eller øvrige ikke-akutte henvendelser:Beredskab Fyns vagtcentral

Tlf.: 65 51 18 00. De kan hjælpe dig eller stille dig om til den relevante medarbejder.Beredskabsdirektør Mogens Bjerregaard
 kan kontaktes på:

Mail: mogb@beredskabfyn.dk

Telefon: 65 51 18 10Operativ

Konst. Viceberedskabsdirektør René C. Jensen kan kontaktes på:

Mail: recj@beredskabfyn.dk

Mobil: 29 10 79 18Operativ leder Område 1 - Mikkel Mygenfordt kan kontaktes på:

Mail: mikmy@beredskabfyn.dk

Mobil: 51 77 74 11Operativ leder Område 2 - René B. Hoffmann kan kontaktes på:

Mail: rbho@beredskabfyn.dk

Mobil: 21 24 51 31Operativ leder Område 3- Hans E. Nyfjord kan kontaktes på:

Mail: haeny@beredskabfyn.dk

Mobil: 30 33 42 36Myndighed

Myndighedchef Gerner Nielsen kan kontaktes på:

Mail: gerni@beredskabfyn.dk

Mobil: 30 33 43 02Spørgsmål om byggesager:

Gruppeleder for byggesager, Dorthe Hansen


Mail: dohns@beredskabfyn.dk

Mobil: 30 33 42 78


Spørgsmål om brandsyn:

Gruppeleder for brandsyn, Ib Holmer Abildtrup
kan kontaktes på:

Mail: ihabi@beredskabfyn.dk

Mobil: 30 33 42 58Projekt & Analyse

Projekt & Analysechef René C. Jensen
kan kontaktes på:

Mail: recj@beredskabfyn.dk

Mobil: 29 10 79 18Administrationen

Administrationschef Jesper G. Nielsen
kan kontaktes på:

Mail: jgni@beredskabfyn.dk

Mobil: 51 24 53 18Leder af Drift & Vedligehold Torben Skovgaard kan kontaktes på:

Mail: tosko@beredskabfyn.dk

Mobil: 21 38 83 86Uddannelse

Spørgsmål vedr. kurser og udlejning af materiel:

Uddannelseschef Knud-Otto Westergaard kan kontaktes på: 

Mail: knjw@beredskabfyn.dk 

Mobil: 30 33 42 21Har du brug for kurser i førstehjælp, elementær brandbekæmpelse eller andre beredskabsrelaterede kurser har Beredskab Fyn muligheden for at hjælpe dig.  Vi afvikler kurserne på Brandstationen, Åsumvej 35, i Odense og på Brandskolen i Svendborg, Poul Smeds Vej 20. Har du behov for udstyr fra beredskabet bedes du henvende dig samme sted.Maritime STCW kurser afvikles i samarbejde med Svendborg Søfartsskole og derfor bedes du henvende dig til Svendborg Søfartsskole,inspector@svesoef.dk, Overgade 5, Svendborg tlf. 62 21 04 84