Spring til indhold
Luk

Kontakt Her er en oversigt over telefonnumre og kontaktpersoner i Beredskab Fyn

Generelle spørgsmål
Spørgsmål om forebyggelse, uddannelse, brandsikring eller øvrige ikke-akutte henvendelser:

Beredskab Fyns vagtcentral
Tlf.: 65 51 18 00. De kan hjælpe dig eller stille dig om til den relevante medarbejder.

Beredskabsdirektør Mogens Bjerregaard
 kan kontaktes på:
Mail: mogb@beredskabfyn.dk
Telefon: 65 51 18 10

Operativ
Operativchef Hans E. Nyfjord kan kontaktes på:
Mail: haeny@beredskabfyn.dk
Mobil: 30 33 42 36

Konst. Stationsleder Odense Mikkel Mygenfordt kan kontaktes på:
Mail: mikmy@beredskabfyn.dk
Mobil: 51 77 74 11

Leder af Forretningsudvikling og kontrakter Michael Timm kan kontaktes på:
Mail: mti@beredskabfyn.dk
Mobil: 21 24 51 31

Frivilligkoordinator Jesper Nørgaard kan kontaktes på:
Mail: jng@beredskabfyn.dk

Myndighed

Myndighedchef Gerner Nielsen kan kontaktes på:

Mail: gerni@beredskabfyn.dk

Mobil: 30 33 43 02


Spørgsmål om byggesager:
Gruppeleder for byggesager, Dorthe Hansen

Mail: dohns@beredskabfyn.dk

Mobil: 30 33 42 78


Spørgsmål om brandsyn:
Gruppeleder for brandsyn, Ib Holmer Abildtrup
kan kontaktes på:

Mail: ihabi@beredskabfyn.dk

Mobil: 30 33 42 58


Projekt & Analyse
Projekt & Analysechef René C. Jensen
kan kontaktes på:
Mail: recj@beredskabfyn.dk
Mobil: 29 10 79 18

Administrationen
Administrationschef Jesper G. Nielsen
kan kontaktes på:
Mail: jgni@beredskabfyn.dk
Mobil: 51 24 53 18

Leder af Drift & Vedligehold Torben Skovgaard kan kontaktes på:
Mail: tosko@beredskabfyn.dk
Mobil: 21 38 83 86

Uddannelse
Spørgsmål vedr. kurser og udlejning af materiel:
Uddannelseschef Knud-Otto Westergaard kan kontaktes på: 
Mail: knjw@beredskabfyn.dk 
Mobil: 30 33 42 21

Har du brug for kurser i førstehjælp, elementær brandbekæmpelse eller andre beredskabsrelaterede kurser har Beredskab Fyn muligheden for at hjælpe dig.  Vi afvikler kurserne på Brandstationen, Åsumvej 35, i Odense og på Brandskolen i Svendborg, Poul Smeds Vej 20. Har du behov for udstyr fra beredskabet bedes du henvende dig samme sted.

Maritime STCW kurser afvikles i samarbejde med Svendborg Søfartsskole og derfor bedes du henvende dig til Svendborg Søfartsskole,inspector@svesoef.dk, Overgade 5, Svendborg tlf. 62 21 04 84